Nhà nước pháp quyền là đặc trưng cho chế độ tập trung dân chủ. Đây vừa được coi là bản chất lại vừa là điều kiện để hình thành lên mô hình nhà nước. Tại đây luôn đề cao tuyệt đối quyền làm chủ của nhân dân. Nó có được thực hiện thông qua hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc thông qua các cách thức trực tiếp. Hãy cùng công ty dịch vụ kế toán bePro.vn tìm hiểu kỹ hơn nhé!

 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

 

Khái niệm

Ở Việt Nam, khái niệm “Nhà nước pháp quyền XHCN” lần đầu tiên được nêu ra tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII. Và tiếp tục được khẳng định tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng. Tiếp theo là tại các Đại hội lần thứ X và XI của Đảng đã có bước phát triển về chất trong nhận thức. Về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta.

Thể chế hoá quan điểm xây dựng Nhà nước PQXHCN của Đảng, Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định:

  1. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
  2. Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do Nhân dân làm chủ. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
  3. Quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước. Trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

 

Đặc điểm chính

Tùy thuộc vào việc đặt nhà nước trong những mối quan hệ khác nhau. Mà đặc điểm của nó cũng có sự khác nhau. Nhưng nhìn chung thì sẽ gồm các đặc điểm cơ bản như sau:

– Đây là đặc trưng cho chế độ tập trung dân chủ. Đây vừa được coi là bản chất lại vừa là điều kiện để hình thành lên mô hình nhà nước.

Tại vì nhà nước luôn đề cao tuyệt đối quyền làm chủ của nhân dân. Nó có được thực hiện thông qua hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hoặc thông qua các cách thức trực tiếp.

– Hiến pháp và pháp luật được coi là hai yếu tố quan trọng.

Hai yếu tố này luôn có tác động, điều chỉnh cơ bản đến hoạt động của bộ máy nhà nước. Là tiền đề để xác minh tính hợp hiến, hợp pháp đối với mọi hoạt động trong xã hội.

– Trong tất cả các hoạt động của nhà nước, luôn phải đề cao giá trị con người. Quyền công dân nhằm tạo lập lên sự bình đẳng đối với tất cả mọi người dân.

– Tại nhà nước PQ thì được tổ chức và thực hiện theo nguyên tắc phân chia quyền lực.

Tức là quyền lực nhà nước sẽ không tập trung vào một chủ thể duy nhất. Mà sẽ được phân ra thành nhiều nhánh quyền lực khác nhau. Các cơ quan quyền lực này vừa hoạt động riêng rẽ. Lại vừa có sự phối hợp với nhau trong việc giải quyết các công việc chung. Đồng thời sẽ kiểm tra, giám sát lẫn nhau.

Bên cạnh đó:

Việc phân quyền lực nhà nước ra thành nhiều nhánh khác nhau. Giúp cho quyền lực nhà nước không bị tập trung vào một chủ thể duy nhất. Tránh tình trạng lạm quyền, đảm bảo việc dung quyền lực để giám sát quyền lực.

 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

 

Bản chất của nhà nước pháp quyền

Xuất phát từ bản chất Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhà nước PQXHCN Việt Nam cần được xây dựng trên cơ sở đáp ứng các nguyên tắc sau:

(1) Quyền lực nhà nước là thống nhất

– Luôn có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước. Trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

(2) Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

– Mọi chủ thể trong xã hội đều phải tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật. Mà Hiến pháp là đạo luật tối cao, bộ luật gốc mang tính nền tảng.

(3) Khẳng định và bảo vệ quyền con người

– Quyền công dân, tôn trọng sự bình đẳng của mọi cá nhân trong thụ hưởng và phát triển quyền. Không có sự phân biệt đối xử, trước tiên và chủ yếu trong việc tham gia vào công tác quản lý nhà nước và xã hội.

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

(5) Bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. 

– Quyền và nghĩa vụ của công dân được pháp luật thừa nhận, tôn trọng. Và bảo đảm thực hiện, thúc đẩy trong khuôn khổ luật pháp.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về nhà nước PQXHCN Việt Nam hiện nay. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé. 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT