Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới của pháp luật đang được rất nhiều người lao động quan tâm. Để quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công trong năm 2019. Người nộp thuế phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo quy định. Hãy cùng bePro.vn tìm hiểu bài viết sau nhé! 

 

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Thông tư 119/2014/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 4, Điểm a Sửa đổi, bổ sung. Điểm b.2.1, khoản 2 Điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC về hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

Hồ sơ khai quyết toán

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm. Thu nhập từ đại lý xổ số. Hoặc thu nhập từ bán hàng đa cấp khai quyết toán thuế  trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Và phụ lục mẫu số 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. Nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

– Phụ lục mẫu số 09-4/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm. Số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân. Do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế. Để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân. Mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

– Bản chụp các hóa đơn, chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

 

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định

Cụ thể: 

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài. Cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp. Người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế. Ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào. Do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng. Đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

 

Căn cứ theo quy định trên thì cần hồ sơ quyết toán thuế và chứng từ khai quyết toán thuế TNCN gồm:

– Bảng xác nhận tiền lương, các khoản thu nhập tại những nơi chi trả thu nhập.

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN và các phụ lục đi kèm.

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm. Số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

– Chứng minh thư nhân dân.

– Hồ sơ giảm trừ gia cảnh nếu có.

– Mỗi cá nhân lập 3 bộ hồ sơ.

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo quy định

 

Nơi nộp hồ sơ, thủ tục quyết toán thuế

Theo điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế được quy định như sau:

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế. Tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

– Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương. Cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh. Cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

– Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện. Cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

– Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài. Nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

 

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi). Kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế từng lần phát sinh, quý, quyết toán thuế.

Căn cứ theo quy định trên thì:

– Đối với cá nhân phải nộp thêm tiền thuế. Thì hạn nộp hồ sơ khai, quyết toán thuế và tiền thuế hạn cuối là 31/03/2020.

– Đối với cá nhân được bù trừ hoặc hoàn thuế không quy định hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.

 

Kết luận: 

 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định để báo cáo quyết toán thuế.  Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé!  

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT