Thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng có cần quyết toán không? Đây là câu hỏi mà đa số người lao động làm việc trên 2 nơi đều quan tâm. Bài viết sau đây, bePro.vn sẽ giải thích kỹ hơn về thuế thu nhập vãng lai này. 

 

Khái niệm thuế thu nhập vãng lai 

Hiện nay trong pháp luật hiện hành không quy định cụ thể thu nhập vãng lai là gì. Tuy nhiên có thể hiểu thu nhập vãng lai là những khoản thu nhập, tiền công. Tiền công được nhận từ các nguồn thu không thông qua hợp đồng lao động. Không mang tính thường xuyên. 

Quy định tại Điều 2 TT 111/2013/TT-BTC quy định những khoản chịu thuế như sau:

Tiền thù lao nhận được dưới những hình thức như: 

Tiền hoa hồng môi giới, tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa.

Số tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và kỹ thuật.

Các tiền tham gia các đề án, dự án.

Hoặc tiền nhuận bút theo đúng quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút.

Số tiền tham gia những hoạt động giảng dạy.

Tiền tham gia biểu diễn nghệ thuật, văn hoá, thể dục, thể thao.

Và tiền dịch vụ và quảng cáo, dịch vụ khác, thù lao khác.

 

Thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng có cần quyết toán không? 

Thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng có cần quyết toán không?

Thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng có cần quyết toán không? 

Theo khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc khấu trừ thuế TNCN:

Khấu trừ thuế

– Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp. Vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên. Thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. Kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động. Theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này. Hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng. Có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên. Thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên. Nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh. Chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết. Theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế. Và gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Vậy cá nhân có thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng phải làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

 

Thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng có cần quyết toán không? 

Thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng có cần quyết toán không?

Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

– Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công. Thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) NNT lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

– Việc giảm trừ gia cảnh này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân. Nếu vẫn đảm bảo nguyên tắc theo hướng dẫn của TT.

– Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng lao động trên ba tháng ở hai nơi. Thì người nộp thuế được phép giảm trừ gia cảnh cho bản thân. Tại một cơ quan chi trả thu nhập. Và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan chi trả thu nhập khác.

Như vậy:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng. Đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%. Nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai này. Thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Và cá nhân có thể tự quyet toan thue tncn online. 

 

Thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng có cần quyết toán không? 

Thuế thu nhập vãng lai

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ trả lời cho câu hỏi thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng có cần quyết toán không? Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn và sau đó có quyết toán thuế tncn trên htkk. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé! 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT