Mẫu bản cam kết là một văn bản được sử dụng nhiều trong công việc và cuộc sống. Mục đích của giấy cam kết là thỏa thuận thực hiện lời hứa hẹn cho vấn đề nào đó. Vậy cách viết giấy cam kết đúng chuẩn ra sao. Cùng dịch vụ kế toán trọn gói bePro.vn theo dõi bài viết để được giải đáp nha!

 

Bản cam kết là gì?

Cam kết được xem là một hành động thực hiện những lời hứa hẹn đã được thống nhất. Giữa những bên tham gia một hoạt động, vấn đề nào đó. Nếu bên làm cam kết không làm đúng theo nội quy sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật. Việc sử dụng giấy cam kết sẽ áp dụng trong một số trường hợp cụ thể.

 

Giấy cam kết sử dụng trong trường hợp nào?

Mẫu bản cam kết sẽ là một biểu mẫu văn bản, mang giá trị pháp lý và pháp luật rất cao. Những nội dung có trong cam kết sẽ được thảo luận, thống nhất và trực tiếp ký kết công khai. Vì vậy, nếu có bất kỳ bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Bản cam kết được sử dụng khá phổ biến trong đời sống với nhiều hình thức khác nhau. Bao gồm: bản cam kết bảo hành, mẫu biên bản chịu trách nhiệm, bản cam kết thanh toán, bản cam kết trả nợ,….

 

Mẫu bản cam kết chung được sử dụng phổ biến hiện nay

Mẫu bản cam kết chung được sử dụng phổ biến hiện nay

 

 

Ngày nay, bản cam kết này cũng được sử dụng nhiều trong lĩnh vực lao động như:

– Người lao động mới được tuyển dụng cam kết chấp hành nội quy công ty.

– Người đăng ký thi tuyển, xét tuyển cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị, nếu vi phạm sẽ tự động viết đơn xin thôi việc.

– Doanh nghiệp cử người lao động đi học tập nâng cao kiến thức hoặc đi tu nghiệp ở nước ngoài. Yêu cầu người được cử cam kết sau khi hoàn thành khóa học phải tiếp tục làm việc.

– Doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo nghề yêu cầu người học nghề cam kết. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo phải làm việc cho doanh nghiệp.

 

Mẫu bản cam kết chung phổ biến

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    … ngày … tháng … năm 2020

BẢN CAM KẾT

 

Kính gửi: …………………………………………………………………………….

Tên cá nhân/đơn vị/tổ chức: …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở/nơi cư trú: …………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: … ngày cấp … nơi cấp ……

Nơi làm việc (nếu có): ………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………… Fax: ………………………………………….

 

Tôi xin cam kết các nội dung sau đây:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Chúng tôi/Tôi có đề nghị:

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin nêu trên.

 

                                                                      CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT

                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu bản cam kết chung được sử dụng phổ biến hiện nay

Mẫu bản cam kết chung được sử dụng phổ biến hiện nay

 

 

Mẫu biên bản xác nhận nợ và thỏa thuận cam kết trả nợ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày….. tháng….. năm……..

BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ

(V/v Thỏa thuận cam kết trả nợ)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày …..tháng ….. năm …… , tại địa chỉ ……….

Chúng tôi gồm có các bên dưới đây:

 

BÊN A: ………………………………………………

Đăng ký kinh doanh số:…….. cấp ngày….. cơ quan cấp….

(nếu là cá nhân thì ghi: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu số: …….. cấp ngày…….nơi cấp………)

Địa chỉ trụ sở: ….. (Nếu là cá nhân ghi địa chỉ thường trú….. )

Điện thoại: ………………………….. Email:………..

BÊN B: …………………………………………….

Đăng ký kinh doanh số:…… cấp ngày…… cơ quan cấp …….

(nếu là cá nhân thì ghi: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu số: …….. cấp ngày…….nơi cấp………)

Địa chỉ trụ sở: ……. (Nếu là cá nhân ghi địa chỉ thường trú….. )

Điện thoại:………………. Email:………………….

Cùng thống nhất ký kết Bản thỏa thuận xác nhận nợ với những điều, khoản sau:

 

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, hai Bên thỏa thuận xác nhận nợ, đến hết ngày……tháng…….năm 20…….. Công ty/Hoặc Ông/bà … còn nợ Bên B tổng số tiền là : … đồng (Bằng chữ: … , trong đó:

– Nợ gốc:

– Lãi:

 

Điều 2. Cam kết của hai bên về nghĩa vụ và quyền lợi liên quan

Về nghĩa vụ của các bên:

– Bên B ………………cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận này thay cho …………………;

– Thanh toán đầy đủ theo …………….. bên thỏa thuận.

– Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty/hoặc Ông/bà …………. và toàn bộ các thành viên trong Công ty. Hoặc Ông/bà……………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình.

– Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Điều khoản chung

– Bản thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký.

– Biên bản xác nhận nợ được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu bản cam kết chung được sử dụng phổ biến hiện nay

Bản cam kết chung được sử dụng phổ biến hiện nay

 

 

Hướng dẫn viết giấy cam kết

Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức. Bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác……..

Tên cá nhân/tổ chức: ghi rõ tên của cá nhân hoặc tổ chức tham gia cam kết.

– Mã số thuế (nếu có): ghi rõ mã số thuế của cá nhân hoặc tổ chức, cơ quan.

– Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD. Ghi rõ số chứng minh nhân dân đối với cá nhân hoặc giấy phép kinh doanh đối với tổ chức, cơ quan.

– Ngày cấp: ghi rõ ngày cấp CMND hoặc ĐKKD.

– Nơi cấp: ghi rõ nơi cấp CMND hoặc ĐKKD.

– Địa chỉ cư trú/trụ sở: ghi rõ địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở của tổ chức.

– Nơi làm việc (nếu có): ghi rõ địa chỉ công ty làm việc, tên công ty.

– Điện thoại liên hệ: ghi rõ số điện thoại của cá nhân hoặc của tổ chức.

 

Kết luận: 

 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về bản cam kết chung được sử dụng phổ biến hiện nay. Hy vọng bài viết sẽ mang lại thông tin hữu ích dành cho bạn. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé ! 

 

Thẻ: #bienban, #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT