Mẫu giấy đề nghị thanh toán được pháp luật quy định thường chỉ có một mẫu. Và áp dụng trong nhiều trường hợp, nhiều đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kế toán, giấy đề nghị được nhiều văn bản quy định và có những mẫu khác nhau. Vậy giấy đề nghị là gì, Mẫu giấy đề nghị được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng dịch vụ kế toán tphcm bePro.vn tìm hiểu bài viết sau nhé! 

Khái niệm

Mẫu giấy đề nghị thanh toán là văn bản thông báo khoản thanh toán đến hạn, đến chu kỳ thanh toán. Theo hợp đồng hoặc thanh toán các khoản hàng hóa mua bán, giao dịch theo hợp đồng. Mẫu giấy ĐNTT mang tính chất truyền đạt thông tin. Khác với công văn đề nghị yêu cầu thanh toán mang tính chất thúc dục việc thanh toán chậm trễ. Trong khi đó mẫu giấy ĐNTT làm rõ, đưa ra các thông tin thanh toán minh bạch theo thỏa thuận trước đó.

 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán được pháp luật quy định 2021

Mẫu giấy đề nghị thanh toán được pháp luật quy định 2021

 

 

Khi nào cần dùng giấy đề nghị thanh toán

Trong quá trình làm việc, công tác, khi thực hiện các hoạt động nhằm mục đích chung của tập thể. Phát sinh từ chi phí của cơ quan, DN như việc đi công tác, mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng… Mà cá nhân sử dụng tiền riêng để thực hiện hoặc chưa được tạm ứng. Thì sẽ thực hiện đề nghị thanh toán. Cụ thể, giấy đề nghị thanh toán sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng.

– Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có).

– Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi vào sổ kế toán.

 

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

– Họ và tên người thanh toán:…………………………………………………………..

– Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………..

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1

I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số………………. ngày ……………..

– Phiếu chi số………………. ngày ……………..

– ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày………………….

2 …………………………………………………………………….

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

 

THỦ TRƯỞNG

ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN

THANH TOÁN

(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, họ tên)

 

 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán được pháp luật quy định 2021

Mẫu giấy đề nghị thanh toán được pháp luật quy định 2021

 

 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ………………………

Bộ phận: ………………………

Mẫu số: 05-TT

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày … tháng … năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………..

Số tiền:…………………………………………………….. (Viết bằng chữ):…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo:…………………………………………………….. chứng từ gốc).

Người đề nghị

thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

 

Mẫu đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

 

ĐƠN VỊ: …………………

Mã QHNS:……………….

Mẫu số: C43-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ……. năm ……

– Họ tên người thanh toán: ……………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………….

– Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1

I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số …………. ngày ………

– Phiếu chi số …………. ngày ………

– …

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……….. số………. ngày………….

2. ……………………………………………………

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN

(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, họ tên)

 

 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán được pháp luật quy định 2021

Giấy đề nghị thanh toán được pháp luật quy định 2021

 

Cách viết giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán được các văn bản do Bộ Tài Chính ban hành quy định mẫu. Và các cá nhân chỉ cần điền thông tin theo mẫu định sẵn. Cụ thể như sau:

– Phía bên trái của giấy đề nghị thanh toán ghi rõ họ tên, đơn vị và bộ phận.

– Ghi rõ tên, chức vụ của người có thẩm quyền xét duyệt giấy ĐNTT như Giám đốc, Tổng giám đốc.

– Điền đầy đủ thông tin họ tên, chức vụ người đề nghị thanh toán.

– Ghi rõ nội dung thanh toán.

– Số tiền (bằng số và chữ) cần thanh toán.

– Phương thức thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nếu lựa chọn phương thức chuyển khoản phải ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.

– Nguồn kinh phí: có thể là chi phí quản lý công ty, chi phí quản lý dự án.

– Số lượng chứng từ và ghi rõ từng loại hóa đơn, chứng từ.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về mẫu giấy đề nghị thanh toán được pháp luật quy định 2021. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế trọn gói bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé !

 

Thẻ: #bienban, #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT