Mẫu giấy ủy quyền cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền. Văn bản chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc. Trong phạm vi quy định trong nội dung của giấy ủy quyền. Dưới đây là mẫu chuẩn và các trường hợp đặc biệt, dịch vụ kế toán bePro.vn mời bạn tham khảo. 

 

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là mẫu giấy được sử dụng khá phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp. Khi muốn ủy quyền cho các cá nhân hay tập thể nào đó thực hiện công việc được bàn giao. 

Giấy này ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định một người khác/tổ chức khác. Và được đại diện cho mình thực hiện một hoặc một vài công việc trong phạm vi ủy quyền.

Theo quy định hiện hành:

Việc lập giấy ủy quyền không đòi hỏi các nguyên tắc, quy định nghiêm ngặt. Và không đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý. Cũng không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc ghi trong giấy. Khác với hợp đồng ủy quyền phải có mặt và sự đồng ý của cả 02 bên. Bên nhận ủy quyền phải làm công việc được ủy quyền một cách bắt buộc.

Bởi vậy, những công việc được thực hiện bằng Giấy ủy quyền thường có tính chất đơn giản. Những công việc phức tạp, đòi hỏi bắt buộc phải thực hiện nên sử dụng hợp đồng ủy quyền.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định một số trường hợp không được phép ủy quyền, gồm:

– Đăng ký kết hôn, ly hôn

– Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng

– Lập di chúc của mình

– Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

 

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân và một số trường hợp đặc biệt 

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân và một số trường hợp đặc biệt

 

 

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân chuẩn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……………., ngày …… tháng …… năm 20……. ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Số CMND: ……….cấp ngày:….. nơi cấp:…………………….

Quốc tịch:……………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Số CMND: ……………cấp ngày.:………….. nơi cấp:……..

Quốc tịch:………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân và một số trường hợp đặc biệt 

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân và một số trường hợp đặc biệt

 

 

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Cách viết giấy ủy quyền sao cho rõ ràng, đầy đủ thông tin giữa 2 bên. Cần có dấu xác nhận để về sau nếu xảy ra vấn đề gì sẽ có cách giải quyết hiệu quả theo nội dung trên giấy ủy quyền đã thống nhất. 

– Thông tin về hai bên: Bao gồm bên tham gia ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

– Nội dung ủy quyền: Ghi rõ ràng các nội dung cần ủy quyền. Để người được ủy quyền có căn cứ thực hiện và các bộ phận liên quan có sự hỗ trợ phù hợp.

– Thời hạn ủy quyền: Ghi rõ thời gian thực hiện để tránh việc lạm dụng ủy quyền ở thời điểm khác.

– Nghĩa vụ của các bên: Hai bên cần thỏa thuận rõ nghĩa vụ cần thực hiện để tránh xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn sau này.

– Cam kết của các bên về trách nhiệm trong việc thực hiện nội dung bản ủy quyền.

 

Thế nào là mẫu giấy ủy quyền cá nhân hợp pháp

Giấy ủy quyền được xem là hợp pháp khi đáp ứng đúng các nội dung trong mẫu. Đồng thời đáp ứng được quy định.

Giấy ủy quyền cần đảm bảo các nội dung ủy quyền. Không được trái với các nguyên tắc cơ bản được ghi nhận tại Bộ luật Dân sự 2015:

– Bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử.

– Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

– Tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận.

– Xác lập, thực hiện, chấm dứt ủy quyền một cách thiện chí, trung thực.

– Các bên phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình.

– Không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

 

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân và một số trường hợp đặc biệt 

Một số trường hợp đặc biệt về ủy quyền cá nhân

 

Một số trường hợp pháp lý đặc biệt về ủy quyền cá nhân

– Cha mẹ là người đại diện đương nhiên (không cần ủy quyền) đối với con chưa thành niên (< 15 tuổi).

– Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền. Trừ trường hợp pháp luật có quy định giao dịch dân sự đó phải do người từ đủ 18 tuổi trở lên xác lập và thực hiện. Theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Bộ luật dân sự năm 2015 về đại diện theo ủy quyền.

– Vợ chồng cũng có thể xác lập giấy ủy quyền để định đoạt tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Theo khoản 3 Điều 213 Bộ luật dân sự năm 2015 về sở hữu chung vợ chồng.

 

Kết luận: 

 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về mẫu giấy ủy quyền cá nhân và một số trường hợp đặc biệt. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế trọn gói bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.  

 

Thẻ: #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT