Mẫu phụ lục hợp đồng được coi là một phần không tách rời hợp đồng chính. Và được thể hiện về hình thức, nội dung phù hợp với từng loại hợp đồng riêng biệt. Do vậy, để hoàn thiện hợp đồng hoặc bổ sung, điều chỉnh hợp đồng. Bạn cần tìm hiểu quy định liên quan hoặc hỏi ý kiến tư vấn để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của các bên tham gia. Sau đây là các hướng dẫn về khái niệm, lưu ý và mẫu phụ lục chuẩn. Hãy cùng bePro.vn tham khảo nhé! 

 

Phụ lục hợp đồng là gì?

Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015 quy định một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục. Để quy định chi tiết một số điều khoản của Hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng.

Do đó, nội dung của phụ lục Hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng ban đầu. Nếu có thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực. Trừ trường hợp các bên chấp nhận phụ lục có điều khoản trái. Thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng ban đầu đã được sửa đổi.

 

Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn dành cho từng loại hợp đồng

Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn dành cho từng loại hợp đồng

Những lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng

– Về hình thức: 

Theo quy định ở trên, vì phụ lục HĐ văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký. Thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định như thế.

– Về nội dung: 

Hiệu lực và nội dung của nó phụ thuộc hoàn toàn vào Hợp đồng. Nên khi xác lập phụ lục, phải căn cứ vào nội dung của HĐ ban đầu. Theo đó, nội dung của phụ lục vừa không được trái với nội dung của Hợp đồng. Vừa không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Ngoài ra, còn cần phải căn cứ vào đối tượng tham gia ký kết Hợp đồng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không được ép buộc, lừa dối và ký kết đúng thẩm quyền, phạm vi.

 

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———

Địa danh, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số….

– Căn cứ theo HĐKT số………… đã ký ngày…….tháng…….năm……… …  

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…….

Đại diện:…..

Chức vụ:…..

Địa chỉ: …..

Điện thoại: …… Fax:……..

Mã số thuế:…..

Số tài khoản:…

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY……

Đại diện:……

Chức vụ:….

Địa chỉ: …..       

Điện thoại: ………. Fax:…….

Mã số thuế:…

Số tài khoản:…..

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng dịch vụ số……. về ………… đối với hợp đồng đã ký số ………………………….. , ngày…, tháng…năm…cụ thể như sau:

1 ….

2 …

3 …

4 …

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số:…………………………….

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……..

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…..và có giá trị kể từ ngày ký……….

ĐẠI DIỆN BÊN A                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC                                       GIÁM ĐỐC

Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn dành cho từng loại hợp đồng

Phụ lục hợp đồng chuẩn dành cho từng loại hợp đồng

Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ……./20…./HĐDV/…………

(V/v: …………………)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ………, tại địa chỉ …….., chúng tôi gồm:

  1. BÊN A: CÔNG TY……

Địa chỉ:………

Đại diện:……

Chức danh:….

  1. BÊN B: CÔNG TY…..

Địa chỉ:….

Đại diện:…..

Chức danh:…..

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số ………./HĐDV/20…/………… để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung:

2. Lý do bổ sung:

3. Cam kết của các bên:

– Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

– Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.

4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:

5. Các nội dung khác

Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn dành cho từng loại hợp đồng

Phụ lục hợp đồng chuẩn dành cho từng loại hợp đồng

Kết luận: 

Vừa rồi là những mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn dành cho bạn tham khảo. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc về bảo hiểm, các dịch vụ kế toán khác, hãy liên hệ đến bePro.vn để được tận tình tư vấn nhé! 

Thẻ: #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT