Quy chế lương thưởng cho người lao động được các công ty, doanh nghiệp được rất nhiều sự quan tâm. Các soạn thảo ra quy định các khoản người lao động nhận được, cách tính tiền lương, thưởng, phụ cấp theo lương. Nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động yên tâm công tác. Dưới đây là mẫu chuẩn dành cho các bạn tham khảo.  

Mục đích của quy chế lương thưởng

– Quy định về trả lương, thưởng cho cá nhân, bộ phận. Nhằm mục đích khuyến khích người lao động hoàn thành tốt công việc. Theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD của công. 

– Thực thi theo đúng quy định của pháp luật về lao động về thưởng lương. Và chế độ khác dành cho người lao động.

– Quy định về các khoản mà người lao động được nhận khi làm việc chính thức tại công.

– Đảm bảo đời sống cho người lao động trong Công ty, yên tâm làm việc, công tác. Và đáp ứng mức sống cơ bản cho người lao động trong công.

– Quy định về cách tính thưởng, lương của các khoản tiền lương và phụ cấp theo lương.

Quy chế lương thưởng chuẩn dành cho người lao động

Mẫu quy chế lương thưởng chuẩn 

  CÔNG TY ……………..     

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            …………………….  

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                          ——oOo——

Số:   10  / QĐ-VP

Tp…….., Ngày ……….tháng ………. năm

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành quy chế lương và thu nhập cho CNV)

+  Căn cứ chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……………………;

+Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Cty …………………….…

+ Và Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:

1/- Quy chế tiền lương và thu nhập

2/- Quy định chế độ công tác phí

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…../…/….

 Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các phòng, ban và toàn thể công nhân viên trong Công Ty …………………căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                                      Giám đốc

– Như điều 3 “để thi hành”

– Các TV HĐQT

– Lưu VT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quy chế thanh toán tiền lương cho CNV 

CÔNG TY ………………….

NHỮNG QUY ĐỊNH  CHUNG

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho tất cả công nhân viên (viết tắt là CNV ) đang làm việc tại Cty….

II. Nguyên tắc phân phối:

1. Triệt để tôn trọng chính sách của Nhà nước về lao động tiền lương. Bao gồm bảng lương, thang bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP. Quy định về mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định. Các văn bản pháp luật quy định về các chế độ phụ cấp. Và việc trích BHXH, BHYT do Nhà nước quy định.

2. Tiền lương hàng tháng của CNV được ghi vào sổ lương của Cty theo quy định. 

3. Tiền lương được gắn với năng lực thực tế, trách nhiệm. Năng suất chất lượng, hiệu quả công việc của đơn vị và cá nhân người lao động.

4. Khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao năng lực, khả năng lao động. Để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ của Công ty.

Quy chế lương thưởng chuẩn dành cho người lao động
Quy chế lương thưởng chuẩn dành cho người lao động

III. Nâng bậc lương và hạ bậc lương:

1. Việc thay đổi bậc lương nhân viên được thực hiện trong các trường hợp sau:

– Thay đổi mức lương do thay đổi cấp bậc vị trí công việc.

– Thay đổi mức lương do được nâng lương định kỳ hay đặc cách.

– Các thay đổi mức lương do vi phạm kỷ luật.

– Công ty thay đổi thang bậc lương.

2. Nâng lương định kỳ:

Tất cả CNV trong Công ty có đủ điều kiện sẽ được Công ty xét nâng lương định kỳ 02 năm một lần.

Điều kiện để được xét nâng lương định kỳ:

– Có thời gian làm việc liên tục tại Công ty ít nhất 01 năm. Kể từ ngày được xếp lương lần cuối.

– Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có sai sót gây hậu quả lớn.

– Không vi phạm pháp luật, thể hiện tư cách cá nhân tốt. Đặc biệt là không làm ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của Công ty.

3. Nâng lương đặc cách:

– Trong quá trình hoạt động, những nhân viên có thành tích nổi bật, có những cống hiến xuất sắc. Đưa ra và thực hiện được những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh có giá trị. Ngoài việc được khen thưởng, sẽ còn được Ban Giám đốc Công ty nâng lương đặc cách cho cá nhân đó trước thời hạn.

– Nhân viên có thể được Công ty xét nâng lương vượt bậc thứ tự. Tuy nhiên tối đa không quá 2 bậc trong thang bậc lương.

Quy chế tiền lương chuẩn dành cho người lao động

4. Hạ bậc lương:

Công ty sẽ hạ bậc lương đối với CNV nào vi phạm các quy định dưới đây:

– Không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc.

– Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, có sai sót gây hậu quả lớn.

– Có tư cách đạo đức cá nhân không tốt. Dẫn đến ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của Công ty.

5. Những trường hợp Công ty điều chỉnh lương trên diện rộng:

–  Do mức sống và thu nhập xã hội thay đổi. Hoặc khi Nhà nước quy định bắt buộc thực hiện theo tình hình trượt giá, biến động kinh tế.

–  Bên cạnh đó, cũng do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển. Cho phép DN điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của BePro.vn về mẫu quy chế lương thưởng dành cho người lao động.  Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT