Sổ sách kế toán là một hệ thống được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Và theo từng hình thức ghi sổ kế toán. Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu. Về mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán. Hãy cùng bePro.vn tìm hiểu rõ hơn trong bài viết sau nhé! 

 

Khái niệm

Sổ sách kế toán là 1 loại sổ sách được thiết kế một cách khoa học và hợp lý nhất. Nó có liên hệ qua lại với nhau và thường được dùng để ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Theo các phương pháp kế toán dựa trên cơ sở số liệu các loại chứng từ kế toán.

Sổ kế sách toán dùng thường được dùng để ghi chép, hệ thống. Và lưu giữ toàn bộ về các nghiệp vụ kinh tế hay tài chính đã phát sinh. Theo nội dung kinh tế và phải theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp thì chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Vì vậy doanh nghiệp cần phải thực hiện đầy đủ các quy định. Về sổ sách kế toán trong Luật Kế toán của Chính phủ quy định chi tiết cùng với điều Luật. 

 

Sổ sách kế toán cần có trong một doanh nghiệp 2021

Sổ sách kế toán cần có trong một doanh nghiệp 2021

 

 

Sổ sách kế toán bao gồm những gì?

1. Sổ kế toán tổng hợp

Sổ nhật ký chung

Loại sổ này ghi nhận tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp.Theo tháng, Quý, Năm dựa theo căn cứ chứng từ kế toán. Nội dung được ghi nhận vào sổ nhật ký chung phải có đầy đủ các thông tin sau:

– Ngày – tháng ghi sổ.

– Số hiệu, ngày – tháng của loại chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ.

– Nội dung tóm tắt về nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

– Số tiền phát sinh từ nghiệp vụ kinh tế – tài chính đó.

 

Sổ cái

Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của từng tài khoản kế toán. Được ghi nhận trong sổ nhật ký chung theo từng kỳ kế toán của doanh nghiệp. Việc ghi nhận thông tin vào sổ cái là để theo dõi sự biến động tăng – giảm của các yếu tố. Như nguồn vốn, tài sản, doanh thu, chi phí – về mặt giá trị. 

Nội dung ghi nhận vào sổ cái phải có đầy đủ các thông tin sau:

– Ngày – tháng ghi thông tin vào sổ

– Số hiệu, ngày – tháng của loại chứng từ kế toán làm căn cứ để ghi sổ.

– Nội dung tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

– Số tiền phát sinh từ nghiệp vụ kinh tế, tài chính – ghi vào phần bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.

 

Sổ sách kế toán cần có trong một doanh nghiệp 2021

Sổ kế toán cần có trong một doanh nghiệp 2021

 

 

2. Sổ kế toán chi tiết

Sổ kế toán chi tiết là các loại sổ ghi chép cụ thể các nghiệp vụ kinh tế. Và tài chính phát sinh của các tài khoản cần được theo dõi kỹ theo yêu cầu từ hoạt động quản lý DN. Số liệu được ghi nhận trong sổ kế toán chi tiết được dùng để phục vụ cho mục đích quản lý. 

Về số lượng – kết cấu sổ kế toán chi tiết không có quy định phải tuân theo khuôn mẫu nào. Mỗi đơn vị doanh nghiệp tùy thuộc vào hệ thống tài khoản kế toán đang được áp dụng. Và yêu cầu quản lý mà thực hiện việc mở các loại sổ kế toán chi tiết cần thiết. Ví dụ như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, nguồn vốn kinh doanh, thanh toán với khách hàng,… Sổ chi tiết chi phí sản xuất, doanh thu cung cấp dịch vụ, GTGT được khấu trừ của hàng hóa – dịch vụ,…

 

Nội dung của sổ sách kế toán

– Ngày, tháng, năm ghi sổ.

– Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ.

– Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

– Số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán.

– Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

 

Sổ sách kế toán cần có trong một doanh nghiệp 2021

Sổ kế toán cần có trong một doanh nghiệp 2021

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về kế toán. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có những sổ chi tiết khác nhau, phù hợp với ngành nghề. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.  Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé! 

 

Thẻ: #ketoan

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT