Điều lệ công ty cổ phần là một trong những văn bản quan trọng nhất trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp. Để có thêm nhiều thông tin chi tiết khác, bạn hãy theo dõi các chia sẻ trong bài viết dưới đây của  dịch vụ kế toán trọn gói bePro.vn nhé! 

 

Khái niệm

Là bản thỏa thuận giữa những người sáng lập công ty với các cổ đông và giữa các cổ đông với nhau. Cùng soạn căn cứ trên những khuôn mẫu của luật pháp. Để ấn định cách tạo lập, hoạt động và giải thể của một doanh nghiệp. Và trong việc xác lập, hủy bỏ, thay đổi điều lệ của công ty phải theo quy định của pháp luật.

Thông thường điều lệ công ty được lập khi phát sinh hai sự kiện. Đó là điều lệ được lập khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc khi sửa đổi/bổ sung trong quá trình hoạt động doanh nghiệp. 

 

Điều lệ công ty cổ phần theo quy định mới nhất 2021

Điều lệ công ty cổ phần theo quy định mới nhất 2021

 

 

Nội dung 

Nguyên tắc đầu tiên Điều lệ công ty cổ phần là không được trái với quy định của pháp luật. 

Cổ phần phải theo nguyên tắc điều lệ là một hợp đồng nhiều bên dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thoả thuận. Để quy định các quyền và nghĩa vụ của các bên, tổ chức, quản lý, hoạt động của Công ty.

 

Trong điều lệ thành lập công ty cổ phần phải có một số nội dung quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty,chi nhánh và văn phòng đại diện. Tên ngành nghề kinh doanh.

– Tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần.

– Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các cổ đông sáng lập. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập.

– Cơ cấu tổ chức quản lý, quyền và nghĩa vụ của cổ đông công ty. Người đại diện theo pháp luật.

– Các căn cứ xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và kiểm soát viên.

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

– Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty. Các trường hợp cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần.

 

Điều lệ công ty cổ phần theo quy định mới nhất 2021

Điều lệ công ty cổ phần theo quy định mới nhất 2021

 

 

Loại hình doanh nghiệp cần có Điều lệ công ty

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các các loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải có Điều lệ công ty gồm:

  • Công ty cổ phần.
  • Cty hợp danh.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  • Cty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

Nguyên tắc xây dựng 

– Điều lệ phải đảm bảo có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Không được trái với các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

– Khi soạn thảo Điều lệ công ty phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận giữa các bên với nhau. Các chủ sở hữu phải quy định về việc tổ chức, quản lý và hoạt đồng của doanh nghiệp.

– Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014.

– Khi muốn sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Thì Điều lệ công ty mới bắt buộc phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây theo quy định.

 

Điều lệ công ty cổ phần theo quy định mới nhất 2021

Các lưu ý cần quan tâm khi xây dựng điều lệ công ty 

 

Các lưu ý khi xây dựng

– Công ty sẽ có một bản Điều lệ riêng phù hợp với cơ cấu tổ chức, tình hình thực tế của công ty. Tránh các trường hợp sao chép điều lệ của công ty khác.

– Điều lệ cần được soạn thảo dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận giữa các thành viên công ty. Thông qua các cuộc họp và biểu quyết theo quy định. Do người có quyền hạn ký xác nhận vào điều lệ.  

– Doanh nghiệp phải tuân thủ nội dung của Điều lệ công ty cổ phần cần đáp ứng đủ theo quy định của pháp luật. Và các quy định đấy không được trái với pháp luật cũng như không xâm phạm quyền và lợi của các bên thứ ba khác.

 

Kết luận

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về điều lệ công ty cổ phần theo quy định mới nhất .  Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé ! 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT