Hạch toán thuế TNDN bị truy thu sau quyết toán thuế khi DN bị truy thu tiền thuế phải nộp, và phải nộp phạt tiền thuế. Thì các khoản này sẽ được hạch toán vào đâu, hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy thu thuế như thế nào. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách hạch toán thuế TNDN cuối năm, truy thu thuế sau khi quyết toán thuế.

 

Nguyên nhân

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến bị phạt nộp thuế chậm và truy thu thuế là:

Khi DN khai sai, khai thiếu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn. Khi đó phải kê khai bổ sung điều chỉnh thuế. Phát sinh số thuế phải nộp thêm và bị tính phạt “tiền chậm nộp thuế”.

Khi kiểm tra thuế định kỳ, hoặc thanh tra thuế, cơ quan thuế phát hiện ra những sai sót của DN. Có thể dẫn đến tăng doanh thu tính thuế hoặc bị loại trừ chi phí. Truy thu thuế và tính phạt chậm nộp thuế trên số thuế thiếu đó.

 

Hạch toán thuế TNDN bị truy thu sau quyết toán thuế 

Hạch toán thuế TNDN bị truy thu sau quyết toán thuế

Hạch toán thuế TNDN bị truy thu sau quyết toán thuế 

Do khoản phạt vi phạm hành chính về thuế không được đưa vào chi phí. Nên việc hạch toán các khoản bị truy thu, phạt sau thanh tra, quyết toán thuế có hai luồng ý kiến khác nhau. Điều chỉnh số dư đầu kỳ tài khoản 4211 và các tài khoản liên quan của năm hiện hành. Hoặc đưa vào tài khoản 811 năm hiện hành cuối năm loại trừ khỏi chi phí hợp lý khi lập Báo cáo thuế quyết toán.

 

Điều chỉnh các khoản phạt, truy thu thuế vào TK 4211 

Căn cứ vào quyết định thanh tra thuế, tại thời điểm doanh nghiệp nhận kết quả thanh tra thuế. Và quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

– Phần thuế bị truy thu:

Việc bị truy thu thuế sau thanh tra, quyết toán thuế do sai sót trọng yếu của kế toán. Bạn cần phải điều chỉnh hồi tố theo hướng dẫn Chuẩn mực số 29.

Kế toán điều chỉnh số dư đầu kỳ tài sản, nợ phải trả và các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của kỳ lấy số liệu so sánh. Nếu sai sót thuộc kỳ trước kỳ hiện tại và giải trình trên thuyết minh BCTC năm hiện tại. Cụ thể:

+ Tăng số dư nợ đầu năm của TK 4211 (Lợi nhuận chưa phân phối năm trước). Số bị truy thu thuế.

+ Tăng số dư có đầu năm của TK 333 (3331, 3334, 3335). Số bị truy thu thuế.

+ Điều chỉnh tăng (giảm) các số dư đầu năm các tài khoản tài sản liên quan (TK 214, 242, …). Chi phí bị loại trừ.

 

– Phần bị phạt vi phạm hành chính về thuế:

Nợ TK 811 (Số tiền bị phạt vi phạm hành chính về thuế. Loại khỏi chi phí tính thuế khi lập Báo cáo  quyết toán thuế TNDN cuối năm).

    Có TK 333 (3339).

– Khi nộp các khoản bị truy thu, phạt, ghi:

Nợ TK 333 (3331, 3334, 3335, 3339).

    Có TK 111, 112.

 

Hạch toán thuế TNDN bị truy thu sau quyết toán thuế 

Hạch toán thuế TNDN khi bị thanh tra Thuế

 

Điều chỉnh các khoản phạt, truy thu thuế vào TK 811:

 

Nợ TK 811 (các khoản bị phạt, truy thu thuế).

    Có TK 333 (3331, 3334, 3335, 3339), 214, …

– Khi nộp các khoản bị truy thu, phạt, ghi:

Nợ TK 333 (3331, 3334, 3335, 3339).

    Có TK 111, 112.

Cuối năm khi lập quyết toán thuế TNDN, kế toán đưa khoản truy thu, phạt thuế này vào chỉ tiêu B4. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế tại Tờ khai quyết toán thuế TNDN Mẫu 03/TNDN. Đồng thời giải trình trên thuyết minh báo cáo tài chính.

 

Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế

– Khi nhận được thông báo về việc xử phạt:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các koản phải nộp khác

– Khi nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339,

Có các TK 111, 112,. . .

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 – Chi phí khác.

 

Cách hạch toán tiền thuế Truy thu thêm

– Phản ánh Thuế TNDN phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Có các TK 111, 112.

– Phản ánh Thuế GTGT phải nộp bổ sung, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác.

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 811 – Chi phí khác.

– Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Có các TK 111, 112.

 

Hạch toán thuế TNDN bị truy thu sau quyết toán thuế 

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Lưu ý quan trọng 

Hạch toán thuế TNDN bị truy thu sau quyết toán thuế đối với số liệu sổ sách, tờ khai quyết toán thuế, BCTC của các năm bị sai sót truy thu:

– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ khai bổ sung, điều chỉnh. Khi người nộp thuế tự phát hiện ra sai sót trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

– Trường hợp của đơn vị đã có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế.  Thì không được khai bổ sung, điều chỉnh quyết toán thuế.

– Đơn vị không điều chỉnh lại sổ sách kế toán của các năm đã được kiểm toán.

Để tránh trường hợp phải nộp phạt tiền chậm nộp tiền thuế. kế toán cần phải chú ý nộp quyet toan thue tndn đúng thời hạn các loại tờ khai và tiền thuế phải nộp. 

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ về hạch toán thuế TNDN bị truy thu sau quyết toán thuế. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn quyết toán thuế doanh nghiệp đầy đủ, chính xác và khắc phục khi bị truy thu. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT