Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Cá nhân có phát sinh thu nhập tại doanh nghiệp thì có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN không? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé! 

 

Hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế 

Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế. Thay cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN. Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Và kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

 

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

 

Các trường hợp được uỷ quyền quyết toán thuế TNCN 

Cá nhân ủy quyền quyết toán thay có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân. Thay mặt trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên. Tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế. Kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên. Tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế. Kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm. Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng. Và đã được đơn vị khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới. Trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm NLĐ có ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Do tổ chức cũ đã cấp cho NLĐ (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động. 

– Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán. Thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. 

 

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

Trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

– Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế. Nhưng đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Thì không ủy quyền QTT cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không đảm bảo điều kiện được ủy quyền. Nhưng thuộc diện phải Quyết toán thuế TNCN theo quy định. Thì trực tiếp Quyết toán thuế với CQT trên toàn bộ thu nhập phát sinh trong năm. 

Cụ thể một số trường hợp không ủy quyền Quyết toán như sau:

+ Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%. Kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi thì cá nhân không uỷ quyền Quyết toán thuế.

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị. Đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế. Bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ. Thì cá nhân không ủy quyền Quyết toán thuế TNCN.

 

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

Các trường hợp người lao động được ủy QTT TNCN 

 

Trường hợp điều chỉnh sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN là tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân. Nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập. Chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế. Nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN”. Để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Chú ý: Nếu cá nhân ủy quyền QTT TNCN cho DN thì phải có:

– Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mẫu 02/UQ-QTT-TNCN. Ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC.

– Và khi lập tờ khai quyết toán 05QT-TNCN bên bảng kê 05-1 BK-TNCN. Thì các bạn tích vào ô “Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thay”. 

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN  và không được ủy quyền. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn đọc. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé!

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT