Biên bản bàn giao tài sản và các loại tài sản có thể bàn giao

Biên bản bàn giao tài sản và các loại tài sản có thể bàn giao

Biên bản bàn giao tài sản và các loại tài sản có thể bàn giao là vấn đề được nhiều người quan tâm. Vì đây là một trong những giấy tờ quan trọng thường xuyên được sử dụng trong đời sống. Cùng dịch vụ kế toán trọn gói bePro.vn tìm hiểu khái niệm, mẫu chuẩn và lưu ý khi...
Mẫu giấy ủy quyền cá nhân và một số trường hợp đặc biệt 

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân và một số trường hợp đặc biệt 

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền. Văn bản chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc. Trong phạm vi quy định trong nội dung của giấy ủy quyền. Dưới đây là mẫu chuẩn và các trường hợp...
Quên mã số thuế cá nhân và cách tra cứu nhanh chóng nhất

Quên mã số thuế cá nhân và cách tra cứu nhanh chóng nhất

Quên mã số thuế cá nhân là vấn đề thường xuyên gặp phải của người lao động. Tuy nhiên mỗi người chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất, sẽ không được cấp lại. Trường hợp người nộp thuế không nhớ mã số thuế thì phải tra cứu ra sao. Hãy cùng công ty dịch vụ kế toán...